We hebben 6 weken lang niet kunnen volleyballen. Door snel ingrijpen, het vervaardigen van protocollen en toestemming van de gemeente kon de jeugd als eerste buiten weer beginnen en de senioren 2 weken later.

Gelukkig konden naast de beachvelden ook 2 velden op gras worden gerealiseerd en kon iedereen  minimaal 1x per week trainen. Ter compensatie van de misgelopen periode hebben we de trainingsperiode verlengd t/m de 1e week van juli en hopen wij in de hal 2 weken eerder te beginnen en wel op 17 augustus i.p.v. 1 september. Mochten er teams zijn die vanaf 2 augustus willen beginnen en er is ruimte vrij bij Sportaal, dan kunnen zij dat aangeven bij Marc de Jong (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

We verwachten dat per 1 september weer gespeeld mag worden en daar willen we van profiteren door wat toernooien te organiseren voor de jeugd. Op 5 september staat al voor hen een voorbereidingstoernooi in de Pathmoshal gepland. Senioren kunnen deelnemen aan andere bestaande toernooien. Bijvoorbeeld het jaarlijkse VBT van Harambee. Inschrijfgeld daarvan wordt vergoed door de vereniging. Zijn er andere initiatieven dan horen wij dat graag.

Wat betekent dit voor ons?

De contributie is door de meesten van ons doorbetaald. We zijn blij dat er zoveel leden solidair zijn en hebben aangegeven geen restitutie te willen. Wel  hebben we ook aangegeven dat we dit zouden bekijken en onderzoeken wat de stop zou betekenen voor de contributie. Gelukkig hebben we naar onze mening goed ingegrepen en hebben we iedereen toch nog redelijk wat volleybalplezier kunnen geven. Maar we weten niet wat de toekomst ons brengt? Moeten we straks binnen met minder mensen trainen? En heeft dat consequenties voor de huur en kosten van de zalen? En voor de trainers? Mag er publiek bij de wedstrijden? Ouders moeten toch rijden? Hoeveel mogen er in de auto?

Conclusie

Door te verschuiven van zaal naar de beach en het gras is er wel een positief saldo ontstaan. Immers we hebben geen zalen gebruikt. Maar door extra 'activiteiten' zijn of zullen er ook extra kosten ontstaan. Een goed beeld krijgen we vermoedelijk pas als deze corona-situatie achter de rug is. Het bestuur wil daarom het positieve saldo reserveren dan wel investeren in extra activiteiten of het opvangen van mogelijke tegenvallers. Of gebruiken in de verdere ontwikkeling van een professionele kracht. In de ALV op 15 september zullen we verder ingaan op deze ontwikkelingen.

Contributie

De vraag is nu heeft dit alles al consequenties op de contributie. We willen eigenlijk geen contributieverhoging doorvoeren. Maar wel de kostenverhogingen van de instanties waar we mee te maken hebben. Sportaal en de NeVoBo verhogen hun contributie met een inflatiecorrectie van 2,5%. Dus de prijzen van de zalen en de deelname aan de competitie. De NeVoBo verhoogd ook het lidmaatschap met € 2,50 per lid. Deze bedragen moeten we helaas wel doorberekenen aan onze leden. Onze contributie zal daarmee naast de kosten van de NeVoBo voor seizoen 2020-2021 stijgen met 2,5% De overige kosten worden opgenomen in de teamgelden.

Gevolgen voor lidmaatschap

Nu alles wat meer tijd nodig heeft gehad, vindt het bestuur dat iedereen ook wat meer tijd kan gebruiken om te beslissen of men al dan niet lid wil blijven. De teamsamenstelling is later bekend dan we gewend zijn en de contributie voor het nieuwe seizoen is ook pas later bekend en kon niet op een ledenvergadering die normaal gesproken in mei plaatsvindt worden toegelicht. We hebben daarom besloten om de mogelijkheid van het beëindigen van het lidmaatschap vast te verschuiven naar 1 augustus.