Het bestuurlijke werk gaat gewoon door in deze moeilijke tijd. Dinsdag zijn we weer bij elkaar geweest. Even wat er aan de orde was.

  • Nieuwe wettelijke maatregelen nopen ons kleine aanpassingen te doen in de statuten. Het handelt vooral over de vervanging bij afwezigheid/ontsteltenis van bestuursleden. Op BLV wordt dit behandeld daarna volgen de wijzigingen bij de notaris.
  • Overdracht van de oude naar de nieuwe penningmeester a.i. is gerealiseerd. Norbert is op zoek naar leden die hem kunnen bijstaan met de boekhouding en overige financiele zaken.
  • De coronaregelingen van de overheid zijn niet van toepassing op onze vereniging. We kunnen dus geen financiele compensatie verwachten.
  • Het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur. Opgaves van teams, scheidsrechter etc. Dus onze TC is volop bezig met de inventarisatie van teams, wie blijft, wie gaat weg, wie moet door, wie moet van de mini’s naar de jeugd etc. En natuurlijk wie gaat en wil er training geven. Kandidaten kunnen zich melden bij de technisch directeur. Er zijn er nog een paar nodig. Opleiding volgt.
  • De NeVoBo geeft de teams de kans om zelf te bepalen op welk niveau men in wil schrijven voor de competitie. Vanaf 1e klasse en lager.
  • Omdat de bootcamps een succes waren willen we graag iets in die zin voortzetten. Teamactiviteiten die per team moeten worden uitgevoerd. Of als alternatief voor ons jeugdkamp of als voorbereiding op de competitie.
  • Het beachterrein is volop in gebruik. Er wordt ook nog minimaal één grasveld opengesteld. De trainingen worden eind april weer gepland. Omdat beach andere technieken vereist wordt binnenkort beachvolleybaltechniektraining aangeboden.
  • De NeVoBo en Sportaal hebben groen licht gegeven over te gaan tot de aanstelling van een professionele kracht. Alle deelnemers zullen een bijdrage leveren om de kracht in dienst te kunnen nemen. Gesprekken met betrokkenen zijn in gang gezet. Op de ALV wordt de aanstelling aan de leden voorgelegd.
  • In mei vindt jaarlijks de BLV plaats om de contributie voor komend seizoen af te spreken. We proberen dan ook de financiële weergave te geven van het afgelopen jaar. We denken aan deelname van een persoon van elk team in Teams. Informatie volgt nog.

Het bestuur